HET IAPPR Beroepsregister

De IAPPR is opgericht om de broodnodige vrijwillige zelfregulering en een gezaghebbende professionele stem naar de industrie te brengen.

Voorbeeld IAPPR-ledenlogo

DE IAPPR STAAT DE LEDEN TOE OM TOELATING TOT DE ASSOCIATIE AAN TE TONEN VIA HET IAPPR GOEDGEKEURDE LOGO.

GEEN LOGO = GEEN LID

De International Association of Professional Probate Onderzoekers, Genealogen & Heir Hunters: waarom normen vereist zijn in de industrie

In sommige landen is de nalatenschapsonderzoeksindustrie niet gereguleerd. Iedereen kan zichzelf een nalatenschapsonderzoeker noemen, dus het is belangrijk om goed advies in te winnen bij de gevestigde bedrijfsleden van de IAPPR.

Het identificeren en lokaliseren van begunstigden van nalatenschappen, fondsen en activa vereist onderzoekskennis en -ervaring, evenals een grondige kennis van de wet.

Het proces van nalatenschap is complex en gaat gepaard met juridische problemen. De IAPPR kan aangesloten bedrijven helpen door een veilige bron van professioneel advies te bieden.

Waarom wij vinden dat werken met een IAPPR-lid essentieel is in het huidige klimaat: fouten en financiële sancties

Zelfs een kleine fout kan leiden tot juridische en financiële sancties, daarom kan onderzoek naar nalatenschap het beste worden uitgevoerd of gecontroleerd door een professional. Professionals, zoals IAPPR-leden, hebben een gedegen opleiding en ervaring in nalatenschapsonderzoek.

Waar erfgenamen van een nalatenschap, activa of fondsen ontbreken of onbekend zijn, kunnen IAPPR-leden worden geïnstrueerd om ze op een veilige en ethische manier op te sporen en te lokaliseren.

IAPPR-VOORDELEN

Waarom bedrijven ervoor kiezen om lid te worden van een erkende en gerenommeerde vereniging

De IAPPR getuigt van integriteit en professionaliteit. De aangesloten bedrijven hebben voldaan aan de belangrijkste criteria en de vereiste professionele reputatie.

Omdat de IAPPR is afgestemd op ervaren professionals, kunnen we superieur en nauwkeurig advies geven aan medeleden, de media of het grote publiek.

Als u bent benaderd door een probate-onderzoeker, vraag hen dan of ze een IAPPR-lid zijn om u gemoedsrust te geven.