KLACHTENPROCEDURE

Bedrijven die lid zijn van IAPPR houden zich aan onze Professionele gedragscode en Ethische code.

De IAPPR kan alleen bemiddelen of ingrijpen als het onderzoeksbureau waarover wordt geklaagd een bestaand lid van de IAPPR is. We zouden echter graag meldingen willen horen van wanpraktijken tegen welk bedrijf of individu dan ook.

Heeft het kantoor waarover u wilt klagen een eigen klachtenregeling? Als dit het geval is, volg dit dan eerst voordat u een klacht indient bij de IAPPR.

Het is het beleid van IAPPR om te proberen geschillen in der minne en realistisch op te lossen met betrekking tot mogelijke financiële implicaties.

Een klacht indienen bij de IAPPR:

  1. Controleer of het nalatenschapsonderzoeksbureau lid is van de IAPPR. Ze moeten een officieel IAPPR-logo hebben.  Contact indien nodig om dit te bevestigen.
  2. Volg in eerste instantie de klachtenprocedure en het beleid van dat bedrijf. Hierin moet worden aangegeven aan wie de klacht moet worden gericht, hoe lang het onderzoek zal duren en een termijn voor het oplossen van uw klacht.
  3. Als u niet tevreden bent met het officiële antwoord van het bedrijf, zal IAPPR namens u bemiddelen om tot een acceptabel resultaat voor alle partijen te komen.
  4. Klachten kunnen alleen worden ingediend door betalende klanten van lidfirma's of begunstigden die gebruik hebben gemaakt van de diensten van een lidfirma.

U moet alle relevante documentatie aan ons doorsturen als we uw klacht willen onderzoeken. We zullen ons best doen om binnen 8 weken na ontvangst van de documenten onderzoek te doen en hierover verslag uit te brengen.

Gelieve documenten te mailen naar:
klachtenmanager, [e-mail beveiligd]

Anders kunt u correspondentie sturen naar:
IAPPR, 6-8 Vestry Street, Londen N1 7RE, Engeland

Gelieve telefoonnummers en/of e-mailadres(sen) te vermelden zodat we u kunnen bellen om te overleggen.
Als u na ontvangst van de IAPPR-beslissing over uw klacht nog steeds niet tevreden bent, raden wij u aan juridisch advies in te winnen.
De IAPPR brengt geen kosten in rekening voor onderzoeken of klachten die we onderzoeken. Wij streven ernaar om alle klachten binnen 20 werkdagen te beantwoorden.