PROFESSIONELE GEDRAGSCODE & ETHIEKCODE

Ervoor zorgen dat aan normen en ethiek wordt voldaan

Alle bedrijven die lid zijn van de International Association of Professional Probate Onderzoekers, Genealogen & Heir Hunters stemmen ermee in om deze codes te allen tijde te volgen. Elk lid dat in strijd met deze Codes wordt betrapt, kan van de Vereniging worden uitgesloten.

Bedrijven kunnen hun eigen individuele codes hanteren die qua bewoording kunnen verschillen van de onderstaande IAPPR-codes. Ze zullen echter hebben ingestemd met de onderstaande Codes, naast het hebben van hun eigen bestaande Codes.

Professionele gedragscode

IAPPR-aangesloten bedrijven en hun personeel Dan moet je:

 1. Gedraag je met integriteit en gevoeligheid in de omgang met leden van het publiek.
 2. Zorg ervoor dat tarieven en vergoedingen vanaf het begin duidelijk zijn voor de klant of consument.
 3. Wees extra voorzichtig bij het omgaan met potentieel kwetsbare cliënten, in het bijzonder met betrekking tot hun mentale capaciteiten en beoordeel goed of een cliënt bekwaam is, waarbij u advies van derden inwint en/of verwijst naar relevante wetgeving in elk rechtsgebied.
 4. Zorg ervoor dat alle logo's of getuigenissen die op de website van het bedrijf of in de advertenties worden gebruikt, echt zijn en alleen worden gebruikt met toestemming van de betrokkenen.
 5. Zorg ervoor dat alle begunstigden, klanten of hun vertegenwoordigers en leden van het publiek altijd eerlijk, beleefd en met respect worden behandeld, ongeacht ras, geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid.
 6. Presenteer alle rapporten op een duidelijke en beknopte manier.
 7. Identificeer en rapporteer alle andere leden die deze Code overtreden.
 8. Personeel van aangesloten bedrijven niet mogen alle informatie gebruiken voor persoonlijk gewin. Als er sprake is van een belangenconflict, moeten zij dit bekendmaken.

Ethische code

IAPPR-leden moeten:

 1. Voer een milieubeleid.
 2. Sponsor of doneer ten minste jaarlijks aan een geregistreerde liefdadigheidsinstelling(en).
 3. Zorg ervoor dat het personeel is opgeleid in ethische normen en op de hoogte is gesteld van de IAPPR-codes.
 4. Niet toegeven aan elke vorm van intimidatie of intimidatie van andere professionals of leden van het publiek.
 5. NOTITIE: Als een directeur, partner of functionaris van een bedrijf, vroeger of nu, een strafblad of veroordeling heeft op enig moment of failliet is verklaard, wordt hij uitgesloten van IAPPR of het lidmaatschap geweigerd. Leden zijn verplicht om hun status te verklaren op aanvraag om lid te worden van de IAPPR.